Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Khẳng định chính xác ngày :13-08-20Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
13-08-20
12-08-2052,30,94,85,71,49,93,92,17,89Ăn đề 52189
11-08-2028,75,81,10,47,06,93,14,80,74Ăn 28165
10-08-2037,52,40,99,90,28,46,16,08,61Ăn đề 28182
09-08-2038,03,12,32,71,48,27,44,53,84Ăn đề 38194
08-08-2076,25,51,63,98,17,34,11,90,45Trượt173
07-08-2079,51,98,52,88,21,53,19,58,89Trượt180
06-08-2022,32,01,02,55,46,00,54,75,63Ăn đề 75194
05-08-2042,55,41,27,76,03,19,78,77,96Ăn đề 96157
04-08-2004,17,96,09,79,35,25,15,24,95Ăn đề 17183
03-08-2017,32,59,06,52,36,23,50,15,43Ăn đề 36159
02-08-2052,11,16,26,95,85,49,30,94,48Ăn đề 11196
01-08-2037,62,55,16,39,81,73,41,19,04Trượt164
31-07-2003,26,98,16,90,73,48,37,41,72Trượt197
30-07-2072,63,75,52,55,86,19,36,63,17Ăn đề 63187
29-07-2088,53,31,21,17,74,61,54,45,47Ăn đề 17170
28-07-2082,28,30,19,39,72,06,05,60,92Ăn đề 82173
27-07-2097,77,26,95,81,96,59,32,90,52Trượt191
26-07-2054,94,91,56,14,99,50,10,34,03Ăn đề 54185
25-07-2064,92,67,31,35,45,37,68,73,91Trượt165
24-07-2070,03,61,56,44,95,78,97,16,66Ăn 97156
23-07-2072,16,69,32,83,90,23,66,02,63Trượt163
22-07-2034,21,42,36,52,39,70,54,75,49Ăn đề 42196
21-07-2058,15,02,13,35,01,33,43,68,88Ăn đề 88191
20-07-2069,99,13,94,58,59,26,03,33,19Trượt190
19-07-2071,34,72,45,08,12,56,87,00,01Ăn đề 34150
18-07-2021,46,47,36,64,24,04,88,86,03Ăn đề 86168
17-07-2034,00,67,16,14,83,18,27,07,78Ăn đề 14158
16-07-2019,97,23,85,69,99,61,49,00,74Trượt151
15-07-2050,52,02,22,15,13,62,90,37,66Ăn đề 02172
14-07-2089,00,47,02,55,91,34,71,95,63Ăn đề 89168
13-07-2002,54,29,08,30,98,73,89,32,37Ăn đề 08190
12-07-2063,80,70,64,32,11,69,37,33,90Ăn đề 90170
11-07-2051,98,16,76,61,48,28,80,81,93Ăn đề 16164