Dàn đề 10 con VIP: 300.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :18-11-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Dàn đề 10 con Kết quả Theo
18-11-19
17-11-1940,43,56,00,99,48,78,82,49,73Ăn đề 00160
16-11-1969,68,21,29,52,60,82,66,91,33Ăn đề 82195
15-11-1918,08,55,81,36,77,38,63,03,06Ăn đề 08170
14-11-1927,58,44,06,82,91,60,23,97,18Ăn đề 58187
13-11-1909,41,29,10,70,82,55,06,58,73Trượt186
12-11-1975,27,20,48,73,14,44,46,47,15Ăn đề 44175
11-11-1965,51,08,16,64,52,80,04,82,95Ăn đề 16157
10-11-1902,92,66,65,88,81,21,10,90,24Ăn đề 10170
09-11-1979,17,25,26,02,38,89,74,45,69Ăn đề 02177
08-11-1977,57,85,47,96,87,97,41,92,49Ăn đề 92160
07-11-1924,19,57,76,48,71,50,42,68,43Ăn 24160
06-11-1973,31,03,87,14,08,81,89,55,26Ăn đề 81196
05-11-1953,78,54,90,51,32,72,15,49,77Ăn đề 90150
04-11-1913,88,10,85,97,26,32,66,27,55Trượt196
03-11-1977,15,76,36,82,05,11,44,03,46Ăn đề 11192
02-11-1982,94,51,35,92,44,14,58,87,47Ăn đề 94190
01-11-1942,80,97,82,81,30,34,31,18,36Trượt162
31-10-1909,05,40,36,93,02,62,19,53,95Ăn đề 62175
30-10-1972,34,19,66,31,10,03,02,68,98Ăn đề 98173
29-10-1974,43,04,97,98,42,26,51,82,14Ăn đề 42167
28-10-1949,57,09,39,70,32,62,34,30,91Ăn đề 39196
27-10-1955,44,70,05,71,42,95,97,16,64Ăn đề 16174
26-10-1909,44,22,47,01,74,16,21,30,50Ăn đề 09161
25-10-1960,75,21,67,74,93,32,43,61,41Trượt177
24-10-1946,71,98,34,74,91,51,99,44,72Ăn đề 74173
23-10-1952,79,41,63,89,53,61,20,30,84Ăn 53151
22-10-1940,55,11,93,27,25,38,16,12,60Trượt154
21-10-1931,01,92,21,63,06,40,74,05,51Ăn 74193
20-10-1969,37,49,84,62,51,90,12,39,20Ăn đề 49176
19-10-1946,82,38,00,27,94,64,98,83,47Ăn đề 98189
18-10-1944,57,37,39,36,30,85,97,41,64Ăn đề 97167
17-10-1918,61,66,26,48,46,45,32,79,65Ăn đề 61171
16-10-1997,08,28,50,88,41,74,27,79,32Ăn đề 41160